Jura

Đồng hồ cổ Jura được đặt tên theo cao nguyên Jura miễn Đông Nam nước Pháp. Nơi đây đã trở thành trung tâm sản xuất đồng hồ của thế giới vào những thế kỷ trước. 

Với đồng hồ Jura ta có rất nhiều lựa chọn về mẫu mã vỏ thùng, mặt số và số lượng côn, số bản nhạc.

* Bảo hành 2 năm

* Miễn phí giao hàng

Đồng hồ Jura thùng bè máy 3 vách nhập Pháp
Đồng hồ cổ Jura thùng bè nhập Pháp
Đồng hồ Jura thùng bè trạm trổ 4 góc
Đồng hồ Jura chơi bản nhạc Wesminster
Đồng hồ Jura máy Titan vỏ thùng bè 8 côn
Đồng hồ cổ Jura Pháp 10 côn 11 búa chơi 2 bản nhạc
Đồng hồ Jura 8 côn thép thùng bè nhập Pháp
Showing 1 to 15 of 17 (2 Pages)