<p>FONTENOY thương hiệu đồng hồ đến từ nước Pháp, tập chung sản xuất ra các chi tiết nhỏ hoàn hảo nhất để tạo lên sản phẩm đồng hồ tốt nhất.<br></p>