<p><span style="font-family: &quot;SF Pro Display&quot;, &quot;SF Pro Icons&quot;, &quot;AOS Icons&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Boulle là thương hiệu sản xuất các sản phẩm deco hàng đầu thế giới có trụ sở và nhà máy tại Ý. Các sản phẩm thường biết đến như đồng hồ để bàn, kệ trang trí, đồng hồ tủ đứng có chân thường gọi là&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;SF Pro Display&quot;, &quot;SF Pro Icons&quot;, &quot;AOS Icons&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Boulle</span><br></p>