Chuyên đèn dầu cổ các loại nhập Châu Âu, Pháp, Đức các loại. Hàng mang tính chất sưu tầm cao, cổ kính và phù hợp để sử dụng, để trang trí nội thất, tủ bày đồ.