Vận chuyển và Giao hàng

Vận chuyển và Giao hàng
Chúng tôi nhận Vận chuyển và Giao hàng trên toàn quốc. Vận chuyển thông qua nhà xe, dịch vụ chuyển phát, gửi hàng, hoặc giao hàng bằng chính các nhân viên của chúng tôi. (Vui lòng kiểm tra hàng hoá có bị vỡ, móp méo biến dạng ngay khi có nhân viên giao hàng)